Inženiring, projektiranje in veterinarstvoTužin d.o.o.
Nazorjeva ulica št. 10
6310 IZOLA

IBAN : SI56 0313 5100 0000 485
BIC   : SKBASI2X

Mat. št.: 1468871000
Šifra dejavnosti: 71.129
Okrožno sodišče v Kopru, št. vl. 1/05760/00

Datum vpisa 21.01.2000
Št. sklepa Srg 1999/02705

Osnovni kapital družbe = 8.763,00 €
ID za DDV SI68980060