TEŠ 6 - GTO
Vodenje gradbenih tel na glavnem tehnološkem objektu Šoštanj 2012
Olimpijski center v Kopru
Vodenje gradbeno, obrtiških in inštalacijskih del. Zaključeno v nedokončani III. fazi
Poslovno stanovanjski objekt - Ferrarska - Kolodvorska v Kopru
Vodenje gradbeinih in obrtniških del nad koto 0,0. Zaključeno v nedokončani III. fazi
Poslovno stanovanjski objekt - Ferarska-Kolodvorska Koper
 Izvedba gradbenih del do kote 0,00 ( 4. kletne etaže)