Vodnikov trg Piran
Vodenje in koordinacija gradbeno obrtniških in instalacijkih del pri adaptaciji objekta
Barka 2 - Upravna stavba Luke Koper
Vodenje in koordinacija gradbenih del do kote 0.00 na novogradnji Upravne stavbe Luka Koper
TURISTICA - Visoka šola za turizem Portorož
Koordinacija del pri izvedbi zaključnih del pri novogradnji objekta Visoke šole za turizem Portorož - 2007
Osnovna šola Vincenzo e Diego de Castro Piran
Vodenje in koordinacija del pri izvedbi gradbeno obrtniških in inštalacijskih delih pri adaptaciji objekta Osnovna šola Vincenzo e Diego de Castro Piran - 2007