Fakulteta za humanistične študije Koper in Rektorat Univerze na Primorskem
Vodenje in koordinacija gradbeno obrtniških in inštalacijskih del pri novogradnji Fakultete za humanistične študije in adaptaciji Rektorata Univerze na Primorskem - 2006
Hotel Convent - Wellness center
Vodenje in koordinacija del pri izvedbi gradbeno obrtniških in inštalacijskih delih pri novogradnji objekta Bazenski kompleks ter wellness center. 2005
Manziolijeva palača
Občina Izola
Vodenje in koordinacija del pri izvedbi gradbeno obrtniških in inštalacijskih delih pri adaptaciji objekta MANZIOLIJEVA PALAČA v Izoli – 2002
Mestna Občina Koper
Vodenje in koordinacija gradbeno obrtniških in inštalacijskih del pri novogradnji poslovno stanovanjskega objekta PSO Sp. Škofije 202 – 2003