Banka koper d.d.
Vodenje in koordinacija gradbeno obrtniških in inštalacijskih del pri adaptaciji kleti, pritlčja in medetaže upravne stavbe Banke Koper
v Kopru – 2003
Hoteli Morje bazen
Izvedba rušitvenih in zemeljskih del ter vodenje in koordinacija gradbeno obrtniških in inštalacijskih del pri izvedbi bazenskega kompleksa v HOTELU MORJE
v Portorožu – 1998
Hoteli Morje Portorož
Izvajanje gradbenih del ter vodenje in koordinacija gradbeno obrtniških in inštalacijskih del pri prenovi HOTELA SLOVENIJE v Portorožu – 1997